Privacy Verklaring Agro Jobs Holland

Agro Jobs Holland, gevestigd aan Agriport 61, 1775TA Middenmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kieft Agro B.V., hierna te noemen Agro Jobs Holland en ook “wij” en “ons” , hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy, daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Agro Jobs Holland verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Ons dienstverlening bestaat uit uitzenden, bemiddelen, werving en selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Wij zullen uw gegevens verwerken voor de volgende zaken:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en regelgeving.
 • Vaststelling van de indentiteit en beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling, waaronder ook het werving en selectieprocedure.
 • Bemiddeling in arbeid.
 • Het aangaan en onderhouden van de arbeidsovereenkomst en daarbijbehorende personeels- en salarisadministratie.
 • Het aangaan en onderhouden van de overeenkomst tussen Agro Jobs Holland en de opdrachtgevers.
 • Het bevorderen van uw ontwikkeling door middel van opleidingsmogelijkheden en andere werk gerelateerde diensten, zoals huisvesting, transport en gezondheidsverzekering.
 • Kwaliteits en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en gezondheid - en veiligheidsbeleid.
 • Het voldoen aan de reintegratie verplichtingen.
 • Het informeren over onze dienstverlening, activiteiten en andere content.
 • Het verlenen van toegang tot onze besloten portal, app en webomgeving, indien van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agro Jobs Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Taalvaardigheid
 • In het bezit van een rijbewijs
 • Kopie identiteitsbewijs en daarmee ook de informatie zoals BSN, Nationaliteit en pasfoto
 • Curriculum Vitae, bevat vaak informatie over werkervaring en opleiding

Andere gegevens dan hierboven benoemd hebben wij niet nodig voor de bemiddeling van arbeid.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Agro Jobs Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Email

De persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het tot stand brengen en/of onderhouden van een zakelijke relatie. Het verstrekken van informatie, activiteiten en andere content

Delen van persoonsgegevens met derden

Agro Jobs Holland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agro Jobs Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Agro Jobs Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan bepaald is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Bescherming van persoonsgegevens

Agro Jobs Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Cookies

Agro Jobs Holland gebruikt alleen technische, functionele en  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigen van onze Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd, indien nieuwe regelgeving of bedrijfswijzingen daartoe aanleiding geeft. Agro Jobs Holland raadt u aan om regelmatig de Privacy Verklaring door te nemen, zodat u op de hoogte bent van hoe wij uw met privacy en persoonsgegevens omgaan en deze beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agro Jobs Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Graag het volgende in uw e-mail benoemen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Reden van uw verzoek
 • Als onderwerp Privacy benoemen

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Agro Jobs Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.